Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2021-2022


TYMOR:

Hydref 2021 1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021
Gwanwyn 2022 6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022
Haf 2022 25 Ebrill 2022 - 20 Gorffennaf 2022

Bydd yr ysgol yn ail agor ddydd Gwener , Medi'r 3ydd 2021 I ddisgyblion llawn amser ac ar ddydd Llun Medi'r 6ed i'r dosbarth MeithrinGWYLIAU:

25 - 29 Hydref 2021 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022 (Gwyliau’r Nadolig)
21 - 25 Chwefror 2022 (Hanner-Tymor)
11 - 22 Ebrill 2022 (Gwyliau’r Pasg)
2 Mai 2022 (Calan Mai)
30 Mai - 3 Mehefin 2022 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2022 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon, a dydd Gwener, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).


 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd