Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Cyngor Ysgol

Y Cyngor Ysgol ar gyfer 2012-13 fydd:-

Bl.5 a 6 - Catrin Jones, Twm Herd, Elin Thomas a Cai
Gayther
Bl.3 a 4 - Carwyn Owen, Enlli Williams, Morgan Thomas,
Efa Baines
Bl.2 - Lauren Jones, Cynan Jones


Chwefror 2012

Cyngor Ysgol
Dyma enwau’r disgyblion fydd yn cynrychioli’r Cyngor Ysgol:

BL 5 a 6 - Catrin Sara Donelly, Amie Lewis, Twm Herd, Catrin Elen Jones a Natasha Preston – Jones
Bl 3 a 4 – I oan Williams , Elin Thomas, Carwyn Owen a Georgia Parkinson.
Bl 2 – Mabli Baines a Harri Williams.


Ebrill 2011 - Trychineb Siapan

Diolch yn fawr iawn am eich arian i’n cefnogi yn apêl trychineb Siapan. Llwyddodd yr helfa wyau Pasg i godi £66.30 tuag at yr achos.


Dydd Iau, 3ydd o Fawrth 2011

Cynhaliwyd gwasanaeth Masnach Deg gan rai o aelodau’r Cyngor Ysgol.

gwasanaeth masnach deg gwasanaeth masnach deg

26 Tachwedd 2010

Diolch i Sam, Magi, Catrin a Lois o flwyddyn 6 am gynnal gwasanaeth gwyrdd i’r ysgol gyfan drwy rannu’r neges am gynllun gwyrdd yr ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando ar Y Gerdd Werdd gan Gwyneth Glyn, 

Mae pob dosbarth wedi cael cadi cegin i ddal ffwythau ar gyfer eu rhoi yn y bin compostio.


Tywydd Rhewllyd

Bu blynynyddoedd meithrin, derbyn, 1, 2,3 a 4 yn brysur yn paratoi bwyd i’r adar yn ystod y tywydd rhewllyd. Roedd adar yr ardd yn ddiolchgar iawn iddynt. Celf Amgylcheddol yn Yr Urdd

Daeth Swyddog Bio-Amrywiaeth Gwynedd atom ni i’r Urdd i wneud gwaith celf amgylcheddol. Cafodd pawb hwyl yn gwneud eu cynefinoedd bach mewn bocs. 


Aelodau y Cyngor Ysgol 2011

Mae aelodau newydd y Cyngor Ysgol wedi’u hethol am y flwyddyn 2010-2011.

Byddant yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod materion sy’n codi ac i rannu syniadau ar sut i godi arian a gwella’r ysgol.

 

cyngor ysgol


Llongyfarchiadau iddynt i gyd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd