Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
English Cymraeg
 

 

Linciau Pwysig

Mudiadau

Urdd a Champau’r Draig
Cynhelir cyfarfodydd yr Urdd bobyn ail a champau’r Draig ar nos Lun rhwng 3-15 a 4-15 o’r gloch.

Clwb Brecwast
Cynhelir y clwb bore Llun i Gwener.

Clwb Plant ar ol Ysgol
Cynhelir y Clwb o nos Lun i nos Wener rhwng 3-10 a 5 o’r gloch.

 

Cylch Ti a Fi

Cliciwch ar y pennawd isod i weld y lluniau:

Cylch Ti a Fi - Helfa Wyau Pasg 

Cylch Ti a Fi - Parti Nadolig 2010

 

 

 

 

 

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd