Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL

Pennaeth:  Catrin Lloyd Roberts

Athrawes:  Ffion Lloyd Hughes, Nia Haf Jones, Wyn Morgan Griffiths

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen: Sharon Jones, Tania Jones

Cymhorthyddion ADY: Sharon Jones, Rhian Owen

Ysgrifenyddes / Clerc Gweinyddol:  Elizabeth Jones

Cogyddes: Carolyn Jones         

Gofalwraig: Huw Williams

Arolygwyr Amser Cinio:  Carol Porter, Tania Jones / Sharon Jones

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd