Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL

Pennaeth:  Llŷr Rees

Athrawes:  Carol Ann Jones ,  Lowri Williams

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen: Donna Jones, Rachel Hanks

Cymhorthyddion ADY: Sharon Jones, Ifan Dafydd Owen

Ysgrifenyddes / Clerc Gweinyddol:  Elizabeth Jones

Cogyddes: Carolyn Jones         

Gofalwraig: Gwenda Jones

Arolygwyr Amser Cinio:  Carol Porter, Megan Jones

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd