Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Llywodraethwyr

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2014 - 15 - cliciwch yma

Y CORFF LLYWODRAETHOL

Enw
Cynrychioli
Tymor i Ben
Mrs Gwenllian Herd AALl / Cadeirydd Awst 2022
Mrs Ellen Baines Is-Gadeirydd
Awst 2020
To be elected Oct 2019 Rhieni Awst 2023
To be elected Oct 2019 Rhieni Awst 2023
Miss Rhian Elin Jones AALl Awst 2023
Miss Phyllis Ellis Cyfethol Awst 2020
Mr Steven Walker Cyfethol Awst 2023
Mrs Carol Jones Cyfethol Awst 2022
Mrs Nia Haf Jones Staff Awst 2021
Mrs Catrin Lloyd Roberts Pennaeth Awst 2020
Mrs Elizabeth Jones Clerc  

 

 

 

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd