Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Llywodraethwyr

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2014 - 15 - cliciwch yma

Y CORFF LLYWODRAETHOL

Enw
Cynrychioli
Tymor i Ben

Mrs Gwenllian Herd

Cadeirydd 
Rhiant Lywodraethwr

Awst 2014

Mr Christian Branch

Is-Gadeirydd

Awst 2015

Mrs Elizabeth Jones
Clerc

Mr Gareth Fôn Griffiths

AALl

Awst 2015

Mrs Carolyn Roberts

AALl

Awst 2016

Mrs Ellen Baines

Rhiant Lywodraethwr

Awst 2016

Miss Phyllis Ellis

Cyngor Cymuned

Awst 2016

Mr Steven Walker

Cyfethol

Awst 2016

Mrs Carol A Jones

Athrawon

Awst 2016

Mr Llŷr Rees

Pennaeth

 

 

 

 

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd