Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn rheolaidd i blant drwy'r ysgol.  Mae'r ysgol yn gobeithio bod pob cartref yn cydweithredu i hybu gwaith y plant.

Ambell dro mae gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan rieni, perthnasau, a chymdogion, neu'n gofyn am waith holi a darganfod ar ran y plant.  Mae'r ysgol yn sylweddoli mai cyfrifoldeb y cartref yw'r plentyn yn ystod yr oriau hyn ac mai yng ngoleuni'r cyfrifoldeb hwnnw bydd rhieni yn cytuno i gydweithredu.

O dro i dro mae angen i bob plentyn bron wneud gwaith ychwanegol i gryfhau neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o'r gwaith ysgol.   Mae'r ysgol yn gobeithio cael  cydweithrediad llwyr y cartref i annog y plentyn i wneud y gwaith ychwanegol ar adegau fel hyn.

 

 

 

 

 

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd