Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
English Cymraeg
 

 

Linciau Pwysig

Gemau

  • "Treasures and Trades"
    - Gemau wedi eu selio ar archwiliadau'r Tuduriaid a'r Llychlynwyr - cliciwch yma
  • "A Maths Trail" - Adnodd sydd yn mynd dros bron pob agwedd o Fathemateg - rhifau, cymesuredd ac yn y blaen - cliciwch yma
  • Rhifedd - cliciwch yma
  • ICT Games - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd